Een belangrijke projectpijler binnen het project Ontdek Techniektalent is het organiseren van vorming. Zo worden er op regelmatige tijdstippen workshops georganiseerd voor een breed of meer specifiek doelpubliek.

Tijdens een train the trainer-sessie bieden wij onze techniekcoaches uit de ankerscholen vorming en ondersteuning zodat zij straks op hun beurt vorming op maat kunnen organiseren voor leerkrachten uit hun partnerscholen.