STEM@work  -  woensdagnamiddag 3 mei

Bedrijven hebben vandaag meer dan ooit nood aan goed geschoold (technisch) personeel. Dit blijkt niet alleen uit de cijfers van de VDAB, maar ook uit de openstaande vacatures. Het onderwijs zet volop in op deze tendens via 'STEM'. Studies tonen immers aan dat je kinderen best op een zo jong mogelijke leeftijd kennis laat maken met techniek. Op deze manier kunnen ze hun technisch talent al vroeg ontdekken, en hun latere studiekeuze hierop afstemmen.


STEM@work is een workshop rond Wetenschap en Techniek die plaatsvindt ... op de werkvloer! De ideale gelegenheid dus voor leerkrachten om hun klaspraktijk te toetsen aan de realiteit in de bedrijfswereld.


Programma

13.00u   Ontvangst

13.30u   Welkom en start workshop "leerlijnen Wetenschap & Techniek op maat van mijn klas"

               Voorstelling van mogelijke leerlijnen rond energie, overbrengingen, constructie en magnetisme.

               Het doel? Achteraf met een concreet plan terug naar je klas/school stappen!

14.40u   Hoe een bedrijfsbezoek organiseren?

               Antwoorden op vragen als "Hoe bereid ik een bedrijfsbezoek bij mij in de buurt voor?" en "Hoe leer
               ik gericht
kijken in functie van mijn les?" krijg je in deze workshop.

 15.00u  Rondleiding doorheen het bedrijf

               Door de ogen van een kind kijk je naar nieuwe technologieën en STEM-innovaties in de praktijk, om deze                                 straks te kunnen vertalen naar je eigen klaspraktijk.

16.00u   Einde


De inschrijfdatum werd bereikt.

krant

Welkom bij Ontdek Techniektalent

Ontdek Techniektalent is een initiatie van de Provincie Limburg, dat talent voor Techniek & Wetenschap bij kinderen uit het gewone en buitengewone kleuter- en basisonderwijs stimuleert.

   

Met projectpijlers als de techniekmobiel en het LEGO Education-netwerk wordt de passie voor Techniek en Wetenschap aangemoedigd in de vertrouwde schoolomgeving. Daarnaast zet Ontdek Techniektalent sterk in op de ontwikkeling van lespakketten en methodieken volgens het STEM-curriculum, waar onderzoekend en ontwerpend leren centraal staan.


Bovendien schenkt het project bijzondere aandacht aan het uitwerken van een breed netwerk tussen de basisscholen en de secundaire ankerscholen.


Door kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs reeds op jonge leeftijd op een speelse manier te laten kennis maken met Techniek en Wetenschap schept Ontdek Techniektalent toekomstkansen voor iedereen.

 

header

Doelstellingen

Het Ontdek Techniektalent project heeft volgende doelstellingen:

  • De drempel naar richtingen met Techniek & Wetenschap verlagen.
  • Aandacht en ondersteuning bij het realiseren van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen Techniek en Wetenschap in het basisonderwijs vertrekkende vanuit een onderzoekende, ontwerpende houding.
  • Jongeren van het basisonderwijs hun interesses en talenten voor Techniek & Wetenschap laten ontdekken.
x

Gebruiker scholen aanpassen